РазширеноТърсене

Общи условияОбща информация


Изисквания към наемателя:


Изисква се минимална възраст 19 години и минимален шофьорски стаж от 1 година при сключване на договора за наем. За автомобили от класове Междинен, Стандартен, Full size и Премиум минималната възраст е 23 години. Не се приемат сканирани/снимани документи, нито изпратени по факс. Наетият автомобил може да бъде управляван само от лица, вписани в договора и упълномощени от Наемодателя. Всички наематели под 25 годишна възраст трябва да платят такса Млад шофьор.


Цени:

Всички цени са в Евро и включват неограничен пробег, Покритие при щета (с ограничена отговорност на наемателя), Покритие при кражба (с ограничена отговорност на наемателя) и 20% ДДС. Минималнията наемен период е 24 часа с гратисен период 30 минути. Ако забавянето е повече, се начислява цял допълнителен ден наем.


Начин на плащане:

Приемат се Europcar карти и ваучери, Visa, MasterCard и American Express. Плащания в брой се приемат само при приключване на наема. Депозити в брой не се приемат.


Авторизация по кредитна карта:

Когато наемате автомобила, трябва да оставите депозит за наема. Стойността на депозита се взима, като се прави авторизация по кредитната Ви карта, но няма да бъде дебитирана от Вашата сметка. Депозитът е гаранция за покриване на допълнителни разходи, свързани с наема, които биха могли да възникнат.


Депозитът се калкулира по следния начин:


300 Евро (или еквивалент в местната валута) плюс допълнителните такси, които наемателят трябва да плати при наемане на автомобила.


За автомобили от категория Премиум е необходимо да се представят две валидни кредитни карти на името на наемателя. Депозитът е 2000 Евро.


Закупуването на допълнителни застраховки не намалява сумата, която се блокира по картата на наемателя.Застраховки


Отговорност

Ако сте закупили Покритие при щета и Покритие при кражба или са включени в тарифата, максималната отговорност на наемателя в случай на щета или кражба на наетия автомобил е сумата, наречена Ексес. Валидността на ограничената отговорност зависи от това дали наемателят е информирал офиса на Europcar, от който е наел, до 12 часа след събитието и е представил документи от полицията за инцидента.Клас автомобил                     SIPP код                  

   Основна

Отговорност

   Отговорност с

Медиум покритие

   Отговорност с

Премиум покритие

МиниMDMR  900 Евро 250 Евро  0 
Икономичен EDMR, EDAR 900 Евро         250 Евро         0
Компактен

 CDMR, CDAR, CWMR, CMMR

 900 Евро         250 Евро0
Междинен IDMR, IDAR, IWMR 900 Евро         250 Евро0
СтандартенIGMV, IGAV, SDAR, IGAR, LVMD 1100 Евро         300 Евро        0
Full sizeFFAR, SGAD, SWBR, FVAD 1350 Евро         300 Евро        0
Full size FDAR, JGAE  1350 Евро 300 Евро0
Премиум PDAR, PFAR  1800 Евро         500 Евро        0
Основна застраховка


Застраховката „Гражданска Отговорност” е включена в наемната цена и автомобила има покритие според изискванията на българското законодателство. Във всеки автомобил е налично копие на документа.


Покритие при щета може да бъде закупено или включено в наемната цена и намалява отговорността на наемателя до "Основната Отговорност". Не покрива гуми, стъкла, фарове, ходовата част на автомобила и липсващи части.


Покритие при кражба може да бъде закупено или включено в наемната цена и намалява отговорността на наемателя до "Основната Отговорност".

Медиум покритие


Наемателят може да намали отговорността си до определена сума в случай на щета или кражба. Покрива също стъкла, гуми, фарове и ходовата част на автомобила. Покритието не важи за липсващи части и интериора от автомобила.


  


Клас автомобил

1 ден

От 2 до 4 дни

От 5 до 14 дни

15+ дни

Мини

25.00 €

12.00 €

10.00 €

9.00 €

Икономичен

25.00 €

12.00 €

10.00 €

9.00 €

Компактен

30.00 €

15.00 €

14.00 €

12.00 €

Междинен

30.00 €

15.00 €

14.00 €

12.00 €

Стандартен

30.00 €

15.00 €

14.00 €

12.00 €

Full Size SWBR, SGAD, FFAR, FVAD

30.00 €

21.00 €

20.00 €

18.00 €

Full Size FDAR, JGAE

30.00 €

21.00 €

20.00 €

18.00 €

Премиум

40.00 €

21.00 €

20.00 €

18.00 €Премиум покритие


Наемателят може да намали отговорността си до 0, като купи Премиум покритие. Наемателят трябва да бъде на минимум 26 години, за да може да се възползва от това покритие. Покритието не важи за липсващи части и интериора от автомобила.


Клас автомобил

1 ден

От 2 до 4 дни

От 5 до 14 дни

15+ дни

Мини

30.00 €

17.00 €

15.00 €

12.00 €

Икономичен

30.00 €

17.00 €

15.00 €

12.00 €

Компактен

40.00 €

20.00 €

18.00 €

15.00 €

Междинен

40.00 €

20.00 €

18.00 €

15.00 €

Стандартен

40.00 €

20.00 €

18.00 €

15.00 €

Full Size SWBR, SGAD, FFAR, FVAD

40.00 €

27.00 €

24.00 €

22.00 €

Full Size FDAR, JGAE

40.00 €

27.00 €

24.00 €

22.00 €

Премиум

50.00 €

30.00 €

27.00 €

25.00 €Застраховка на местата /PAI/

3.60 Евро на ден - в случай на нараняване при инцидент застраховката на местата покрива компенсация до 5000 Евро на пътник в наетия автомобил включително и шофьора.Супер покритие щета

Намалява отговорността до 0 в случай на щета, но не покрива стъкла, фарове, гуми и ходовата част на автомобила. 


Супер покритие кражба

Намалява отговорносста до 0 само в случай на кражба.Всички покрития са в Евро на ден и не се възстановяват.


В следните случаи няма застрахователно покритие и наемателя трябва да заплати щетите в пълен размер:

 

Допълнителни такси и услуги


Такса Допълнителен шофьор: Начислява се такса от 5 Евро/ден, но не повече от 60 Евро за наемен период.


Такса Млад шофьор: Начислява се такса 7,20 Евро/ден, но не повече от 86,40 Евро на ден.


Такса Зимно оборудване: Начислява се такса от 3,60 Евро/ден, но не повече от 43,20 Евро за наемен период през месеците от 01 Ноември до 31 Март.


Такса Извънработно време: Наеми в извънработно време се предлагат при предварителна резервация. Заплаща се допълнителна такса в размер на 36 Евро. За повече информация се обадете на 0700 18 688 или на reservations@europcar.bg 


Допълнително оборудване. При запитване може да се предостави:


Детско (бебешко) столче: Начислява се такса 7.20 Евро/ден, но не повече от 86.40 Евро за наемен период.


Ски багажник: 5.00 Евро/ден, но не повече от 60.00 Евро за наемен период.


Вериги за сняг: 5.00 Евро/ден, но не повече от 60.00 Евро за наемен период.


Навигационна система: 10.80 Евро/ден, но не повече от 129.60 Евро за наемен период.


Наказателна такса в случай на повреда или загуба на допълнително оборудване в размер на 180 Евро ще бъде начислена. Ако е повредена или загубена навигационната система, таксата е 300 Евро. За липсващи части на навигацията като зарядно, поставка, калъф таксата е 30 Евро.


Загуба на документи и регистрационна табела: заплаща се глоба в размер на 240 Евро.


Загуба на ключове: при изгубени ключове таксата зависи от цената им според ценовата листа на производителя.


Такса при щета: 36 Евро се таксуват за всяка причинена щета независимо от приетата „отговорност” за покриване на административни разходи.


Доставка/прибиране: Услугата се заплаща в рамките на градове, в които Europcar България има офиси и в работно време както следва:

Доставка - 15,00 Евро

Прибиране- 15,00 Евро

Извън рамките на града доставка/прибиране е възможно след запитване и на цена 0.96 Евро/км. от най-близкия офис на Europcar България. За повече информация можете да се свържете с нашия отдел Резервации на reservations@europcar.bg


Еднопосочни наеми: Еднопосочните наеми в страната и чужбина са възможни само след предварителна резервация и заплащане на допълнителна такса.


Пътуване в чужбина: Пътуванията в чужбина са възможни след направено предварително запитване не по късно от 1 работен ден в офиса на Europcar България и заплащане на допълнителна такса от 72 Eвро. Не е разрешено пътуване във Великобритания, Турция, Косово, Албания и държави от бившия Съветски съюз. Повече информация можете да получите в офис на Europcar България или като ни пишете на office@europcar.bg


Липсващо гориво: Автомобилът се наема с пълен резервоар и горивото е за сметка на наемателя. Липсващото гориво при връщане на автомобила се таксува на цена на бензиностациите плюс 18.00 Евро Такса Зареждане. Можете да предплатите резервоар гориво при наемане на цената на бензиностанциите. Допълнителна такса се начислява, ако наемателят зареди автомобила с грешно гориво. Таксата е 250.00 Евро плюс разходите за един резервоар гориво и евентуален ремонт на повреда по автомобила в следствие на зареждането с грешно гориво.


Пътни такси и глоби: Наемателят е отговорен за всички фишове, актове и административни санкции възникнали от нарушаване на Закона за движение по пътищата на Р. България и се заплащат единствено от него. Начислява се 42.00 Евро административна такса.


Изгубен/откраднат билет за паркинг: В случай на изгубен/откраднат билет за паркинг от летища, на които Europcar България има офис наемателят заплаща глоба в размер на 60 Евро.


Такса 'Пушене' – Пушенето в автомобили на Europcar България е забранено. Прилага се такса - 120.00 Евро в случай, че наемателят или някой от пътниците е пушил в автомобила.


ВАЖНО! - Молим Ви да имате предвид, че според ЗДВП в България полицията има право да конфискува регистрационния талон на автомобила в случай че наемателят е употребявал алкохол или упойващи вещества докато е бил във владение и е управлявал наетия автомобил. В такива случаи наемателят ще бъде таксуван за дните наем, в които Europcar не може да използва автомобила, според стандарните ни цени.


Наемодателят не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи.


Данъци: Всички цени включват 20% ДДС.Допълнителна информация:


Пътни карти: Предлагат се безплатно при наемане на автомобил.

Пътни правила:

Шофирайте от дясната страна. Ограниченията на скоростта са 50 км/ч в градовете, 90 км/ч по пътищата от националната пътна мрежа и 130 км/ч на магистрала. Коланите са задължителни за всички. Децата под 12 годишна възраст не могат да се возят на предната седалка.


Последни промени са в сила от 4-ти Януари 2024

За Резервации + 359 (0)700 18 688

Europcar Mobility Group
Автомобили за продажба

Същото смарт приложение. Повече мобилност.

Свалете Europcar мобилното приложение за iPhone, iPad и Android сега!