РазширеноТърсене

Политика за поверителност

Политика за поверителност


Преамбюл


Тази политика за поверителност се състои от 2 части:

-       Една за дейности извършавани от компанията майка, Europcar International S.A.S.U.

-       Една за дейности извършвани от франчайза

Europcar® е лидер в отдаването под наем на леки и лекотоварни автомобили в над 140 държави,  чрез изцяло притежавани дъщерни дружества, франчайзи и агенти. Брандирана локация на Europcar може да оперира като компания част от Europcar Mobility Group или като франчайз (отделно от Групата юридическо лице).

Наемайки кола от Europcar вашите лични данни ще бъдат обработвани от Europcar International S.A.S.U. в частност за управление на вашият онлайн акаунт и резервация, както и от нашия франчайз, който ще предостави услугата локално.


Част 1 – Дейности извършвани от Europcar International S.A.S.U.

Като компания майка на Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S.U., регистрирана на 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Париж (наричана по-нататък „ние”, „нас” или „наш/а”) е „Администратор на данни” на вашата лична информация събирана чрез този уебсайт и нашето мобилно приложение  за целите оописани по-долу.

Когато вие ни предоставяте вашите лични данни ние се ангажираме да ги използваме съгласно това информационно известие.


1. Какви Лични данни събираме от вас?

Като компания майка на Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S.U. събира и обработва различни категории лични данни във връзка с този уебсайт и нашето мобилно приложение, за да ви позволи да се възползвате от продуктите и услугите на нашите франчайзи.

Под Лични данни ние имаме предвид не само информация, която може да ви идентифицира директно, но също така и данни, които ви идентифицират косвено като вашето Driver ID или номер на рама на автомобил към вашият наем.

Категориите Лични данни, които събираме са следните:

-       Вашите идентификационни данни, име, фамилия, email адрес, телефон, адрес, дата на раждане, ЕГН

-       В случай, че има допълнителни шофьор/и – име, фамилия, email адрес, телефон, адрес

-       Вашата шофьорска книжка и тези на допълнителния шофьор;

-       Данни за плащане: номер на сметка, номер на карта и др.;

-       Информация за вашата резервация, в частност за управление на програма за лоялност;

-       Данни за поведението ви на нашия уебсайт или мобилно приложение;

-       Данни свързани с анкети проведени от нас


2.За какви цели събираме вашите Лични данни? 

Ние събираме и обработваме Личните ви данни за различни цели основани на следните правни рамки:


Цел на обработката

Законово основание

Създаване и управление на вашият профил на нашият уебсайт или мобилно приложение.

Тази дейност се основава на съгласието ви с Общите условия за използване на нашите уебсайт или мобилно приложение.

Управление на вашата резервация и наем, чрез резервационна платформа и в частност:

- събиране на информация, за да организираме вашият наем

- предоставяне на тази информация на съответния франчайз, който ще извърши услугата

- управление на вашето плащане

Тези действия се основават на нашия законен интерес, за да гарантираме изпълнението на договора ви за наем, който сключвате с нашият франчайз.

Може да изберете да регистрирате платежното си средство за бъдещи резервации

Да ви изпращаме email за специални оферти и промоции и да прмотираме нашите продукти и услуги.

Тази дейност е предмет на съгласие от ваша страна.

Да ви изпращаме email, за да събираме обратна връзка за вашия наем

Това действие се основава на законния ни интерес да придобием по-добри знания за предпочитанията на нашите клиенти и да можем да подобрим услугите и нивото на обслужване.

Управление на вашата програма за лоялност и програми за лоялност на трети страни

Това действие се основава на Общите условия на съответната прграма за лоялност.


3. Кои са получателите на вашите Лични данни?

3.1   Категории получатели

Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с наши служители или оторизирани представители, с други компании в Групата и нашата мрежа от франчайзи, нашите агенти и посредници, задължени да ви предоставят нашите продукти и услуги и в случай на необходимост:

а) до съответните франчайзи които предоставят услугата ни

б) до нашите подизпълнители, в частност IT доставчици на хостинг услуги, поддръжка или с цел развитие, които ни асистират за да можем да предоставим нашите продукти и услуги. Това могат да бъдат субекти както част от Групата така и такива извън нея;

в) маркетингови агенции, които ни помагат да анализираме вашата удовлетвореност;

г) до нашите партньори или тези част от Групата, които събират информация за вашите точки за лоялност,  в случай че сте член на такава програма. Списъкът с нашите партньори може да видите тук.


Може също така да споделяме вашите лични данни със съответните власти, в случай че има основание.


3.2   Международни трансфери

За да можем да ви предоставим нашите продукти и услуги ние може да използваме доставчици на услуги извън ЕС. В случай, че резервацията ви е за чужбина ще се осъществи трансфер на данни до съответната държава, за да можем да предоставим нашата услуга.

В зависимост от допускането, някои получатели могат да бъдат категоризирани от ЕК като такива предоставящи адекватно ниво на защита на личните ви данни, а други като таквиа не предоставящи такова ниво. Във всеки един от случаите ние сме предприели подходящи мерки за защита на личните ви данни в съотвествие с всички законови разпоредби.


4. Колко дълго пазим личните ви данни? 

Личните ви данни се съхраняват за различен период от време в зависмост от целите за обработка:


Цел на обработката

Законово основание

Създаване и управление на вашият профил на нашият уебсайт или мобилно приложение.

5 години след края на търговските взаимоотношени

Управление на вашата резервация и наем, чрез резервационна платформа и в частност:

- събиране на информация, за да организираме вашият наем

- предоставяне на тази информация на съответния франчайз, който ще извърши услугата

- управление на вашето плащане

5 години след края на наема

Да ви изпращаме email за специални оферти и промоции и да прмотираме нашите продукти и услуги.

- Ако сте жител на ЕС, 3 години след края на търговските взаимоотношения с EC

- Ако не сте Европейски клиент, 3 години от момента на събиране на вашите лични данни ИЛИ от последния път, в който сте поискали информация от нас

Да ви изпращаме email, за да събираме обратна връзка за вашия наем

12 месеца от момента на събиране на данни

Управление на вашата програма за лоялност и програми за лоялност на трети страни

За времето, в което сте член в съответната програма за лоялност и след това 4 години след датата на валидност на вашите точки за лоялност


5. Какви права може да упражните по отношение обработката на личните ви данни?

В съответстие с рамките и условията според действащите разпоредби можете да:

-       Право на достъп до личните ви данни и да получите допълнителна информация относно естеството на обработката им

-       Имате възможност да корегирате, обновите или изтриете личните си данни. Следва да се уточни, че изтриването на лични данни е възможно само когато същите не са необходими повече за целта, за която са били първоначално събрани или да оттеглите съгласието си и няма законово основание за тяхната обработка или да възразите срещу тяхната обработка и няма убедително законово основание за обработката им или когато е установено, че личните ви данни са обработени незаконосъобразно или за да спазим едно от нашите законови изисквания

-       Възразите срещу обработката на личните ви данни основана на законов интерес, което може да проверите в таблицата в раздел „За какви цели събираме вашите Лични данни ” и по-точно в колоната ”Законово основание”

-       Възразите срещу обработката на личните ви данни за търговски цели

-       Получите личните ви данни, които сте ни предоставили или да поискате да ги предоставим на трета страна, когато обработката на тези данни е извършена чрез автоматизирани средства и се основава на вашето съгласие или на изпълнението на договор, който ни обвързва

-       Поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни, което означава че няма да можем да използваме личните ви данни за определн период от време. Може да упражните това си право когато:

а) оспорвате истинността на личните ви данни за период от време, който ни позволява да проверим тяхната достоверност;

б) обработката на личните ви данни е незаконосъобразна и възразявате срещу изтриване на личните ви данни, а вместо това настоявате използването им да бъде ограничено

в) вече не се нуждаем от личните ви данни, но те все още са необходими за установяването, упражняването или защита на правни искове

г) възразявате срещу обработката на личните ви данни свързани с конкретна ситуация, докато ние проверяваме дали преследваните от нас законни причини имат предимство пред вашите собствени

      -        оттеглите ващето съгласие въз основа на изразено съгласие от ваша страна

      -        подадете жалба до надзорен орган. Във Франция може да се свържете с Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) или на cnil.fr


6.  Как да упражните правата си?

Ако искате да научите повече относно разпоредбите на това информационно известие или да се свържете с наше длъжностно лице може да ни пишете до следния адрес 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paris или по email на: dpo@europcar.com

За да упражните правата си трябва ясно и категорично да докажете самоличността си като посочите вашите име и фамилия, Driver ID и всяка друга информация, която да ни позволи да ви идентифицираме (като място и дата на последен наем). Също така трябва да ни предоставите точен адрес или email адрес, на който желаете да ви бъде изпратен нашият отговор.


7. Как защитаваме личните ви данни?

Europcar International S.A.S.U. се ангажира да защитава информацията, която събира чрез нашият уебсайт и мобилни приложения. По-конкретно Europcar International S.A.S.U. използва подходящи физически, технически и организационни мерки за сигурност, за да предотврати неоторизирана или незаконна обработка, случайна загуба или унищожаване или повреждане на вашите лични данни.


8. Какви правила се прилагат при обработка на личните ви данни когато кликнете на линкове на нашия уебсайт, които ви пренасочват към сайтове на наши партньори?

На този сайт ще намерите различни линкове към уебсайтове на наши партньори (напр. За туристически услуги). Бихме искали да насочим вниманието ви към факта, че това информационно известие не се отнася за обработката на личните ви данни от наши партньори или други трети страни, което може да възникне когато посещават техните уебсайтове и че ние не носим отговрност за тази обработка на данни. Ако желаете да получите повече информация как тези партньори или трети страни обработват вашите лични данни ви приканваме да се запознаете с техните политики за поверителнос.


9. Промени в това информационно известие

Това информационно известие касаещо действията по обработка, които се извършват от Europcar International е последно обновено на 15/12/2021г.За Резервации + 359 (0)700 18 688

Europcar Mobility Group
Автомобили за продажба

Същото смарт приложение. Повече мобилност.

Свалете Europcar мобилното приложение за iPhone, iPad и Android сега!