РазширеноТърсене

Общи условия

 

Общи условия за използване на сайта

Сайтът е публикуван от EUROPCAR INTERNATIONAL SASU Bat OP - 2, rue René Caudron 78960 Voisins-le-Bretonneux, France (още споменавано като "Europcar"). Лицето, отговорно за публикуването е Mr. Marcus Bernhardt, главен търговски директор на Europcar International.

Приемане на общите условия

Моля, прочетете общите условия преди да използвате уебсайтът на Europcar или да правите резервации. Те са достъпни от линкът най-долу на всяка страница от сайта. Съветваме ви да ги принтирате и да си запазите копие.

Изполването на сайтът потвърждава съгласие с общите правила, както и политиката за защита на личните данни. Общите правила са допълнение към всички специални оферти и условия, валидни при различните продукти или услуги, предлагани на сайта.

Използване на сайта

Вие се задължавате:

(a) да не използвате сайта на Europcar за нелегални цели или такива, които могат да нарушат правата на Europcar International или на трети лица и в частност да не използвате сайта за разпространение на вредна или незаконна информация или информация, която е неприятна, дискриминационна или обидна спрямо Europcar International или трети страни;

(b) да не нарушавате достъпа до уебсайтът на Europcar, да осъществявате достъп до компютърните системи на Europcar International, да модифицирате сайта, да го използвате за предаване на компютърни вируси, хакерски атаки, компютърни червеи и др.

(c) да не нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на база данни или други права на интелектуална собственост на някое лице или организация;

(d) да не се представяте за друго лице или организация, включително, но не само, длъжностно лице на Europcar или да посочвате или представяте невярно вашата принадлежност към лице или организация;

(e) да спазвате тези общи условия за употреба.

Ако не спазвате тези правила, Europcar International си запазва правото незабавно да забрани и блокира достъпа до своя уебсайт и до своята мрежа без каквито и да е неустойки.

Информация на сайта

Europcar е положил всички усилия да гарантира, че информацията, съдържаща се в уебсайта на Europcar, е вярна по време на пускането на сайта, Europcar не може да бъде отговорен за грешки или пропуски или каквато и да е информация, която може да е непълна, неточна или да е с изтекла давност.

Интелектуална собственост / Авторско право и търговска марка

Авторските права и всички права на собственост в уебсайта на Europcar и цялото му съдържание са запазени от Europcar. Всички материали, които се съдържат на сайта са собственост на Europcar, освен ако изрично не е упоменато, че са собственост на трети лица. Името Europcar и всякакви други търговски марки, лога или графики на Europcar, показвани на уебсайта на Europcar, са регистрирани търговски марки на Europcar или неговите подизпълнители. Имена на други компании, продукти или услуги, показани на сайтът на Europcar могат да бъдат обект на авторски права на собствениците им.

Не ви се предоставя право или лиценз за използване на търговски марки и следователно се съгласявате да не променяте, давате под наем, да заемате, да продавате, разпространявате или създавате производни произведения въз основа на съдържанието на уебсайтът на Europcar и/или предлаганите продукти и услуги на Уебсайтът на Europcar изцяло или отчасти.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Има няколко места в уебсайтовете на Europcar, които могат да ви свържат към други уебсайтове, които не работят съгласно условията за поверителност на информацията за уебсайтове на Europcar. Когато кликнете върху тези уебсайтове, практиките за поверителност на информацията за уебсайтове на Europcar вече не се прилагат. Препоръчваме ви да проучите декларациите за поверителност за всички уебсайтове на трети страни, за да разберете техните процедури за събиране, използване и разкриване на вашата информация.

Отказ от гаранция

Използването на уебсайт Europcar е на ваш собствен риск. Този уебсайт се предоставя на база "както е" и "както е на разположение". Europcar не дава гаранция или обещание, че (i) сайтът ще отговаря на вашите изисквания, (ii) ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен или без грешки; (iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уебсайт на Europcar ще бъдат точни или надеждни, (iv) качеството на всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас чрез услугата, ще отговорят на вашите очаквания, и (v) всички грешки ще бъдат коригирани. Вие ще носите пълна отговорност за всяка повреда на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат на използването на сайта. Никакви съвети или информация, независимо дали са устни или писмени, получени от вас от Europcar или чрез или от уебсайт на Europcar, няма да създадат гаранция или друго задължение, което не е изрично посочено в съответните общи правила и условия. Въпреки че са взети разумни предпазни мерки за защита на сигурността и целостта на безжичния интернет и достъпа до мрежата, Europcar не може да гарантира, че използването на безжична връзка ще бъде сигурно. Съответно, вие се съгласявате да използвате такива услуги по ваша преценка и риск и потвърждавате, че носите пълна отговорност за всяка повреда на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат. Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, Europcar изрично отказва всички гаранции, правила и други условия от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращ се термин на продаваемост, задоволително качество, годност за определена цел и какъвто и да е термин относно предоставянето на услуги на стандарт на разумна грижа и умения или относно нарушаване на което и да е право на интелектуална собственост.

Ограничаване на отговорността


Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или ограничаването или изключването на отговорност за случайни или последващи вреди. Съответно някои от горните ограничения, посочени в този член, може да не са приложими. По-специално, нищо в настоящите Общи условия няма да засегне законовите права на всеки потребител или да изключи или ограничи каквато и да е отговорност за смърт или лични наранявания, произтичащи от небрежност или измама на Europcar. Изрично признавате и се съгласявате, че Europcar, неговите служители и директори, няма да бъдат отговорни за каквито и да е преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или примерни щети, включително, но не само, щети от загуба на печалба, репутация, използване, данни или други нематериални загуби (дори ако Europcar е бил информиран за възможността от такива щети) в резултат на използването на уебсайтът на Europcar. Вие изрично потвърждавате и се съгласявате, че Europcar няма да носи отговорност за използването или невъзможността да се използва уебсайтът на Europcar; (ii) разходите за закупуване на заместващи стоки или услуги, произтичащи от всякакви покупки, предоставяне на данни, информация или услуги, закупени или получени, или получени съобщения или сделки, сключени чрез или от уебсайт на Europcar; (iii) неоторизиран достъп или промяна на вашите профили или данни; (iv) изявления или поведение на трета страна на уебсайтът на Europcar.

Политика за поверителност

Условията на Политиката за поверителност на Europcar са включени в настоящите Общи условия. Вие се съгласявате с използването на лична информация от Europcar в съответствие с условията и за целите, посочени в Декларацията за поверителност на уебсайтовете на Europcar.

Политика за сигурност

Europcar използва сигурна технология, за да защити личната информация и финансовите транзакции. Europcar спазва процедурите и стандартите за сигурност, както е посочено допълнително в Политиката за сигурност на Europcar.

Общи условия


Всяко неизпълнение от страна на Europcar да упражни или наложи някое право или разпоредба на настоящите Общи условия няма да представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако някоя разпоредба на настоящите Общи условия бъде счетена от правна институция за недействителна, страните се споразумяват, че съдът трябва да се стреми да изпълни намеренията на страните, както са отразени в разпоредбата, и общите условията остават в пълна сила. Заглавията на секциите в Общите условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие.

Приложимо право и компетентен съд


Тези Общи условия са издадени съгласно френското законодателство и са достъпни на www.europcar.com, локализиран на френска територия. 


Прилага се френското законодателство и юрисдикциите на Парижките съдилища, до степента, предвидена в член 5-1 от Римската конвенция от 1980 г. и членове 14 и 15 от Брюкселската конвенция.

Изображения на автомобили, Авторско право [2000 – сега] izmo, Inc.

Всички права запазени. Автомобилните изображения, съдържащи се тук, са собственост на izmo, Inc. са защитени от законите за авторско право на Съединените Американски щати и международният закон за авторското право. Достъпът и използването на тези изображения е ограничен от условията на отделен лицензионен договор. Всяко неразрешено използване, възпроизвеждане, разпространение, запис или модификация на тези изображения е строго забранено.

 

Принтирай

За Резервации + 359 (0)700 18 688

За вашата резервация
Бизнес център
Europcar Mobility Group
Автомобили за продажба
Правна информация
Контакти

Същото смарт приложение. Повече мобилност.

Свалете Europcar мобилното приложение за iPhone, iPad и Android сега!

За нас Карта на сайта Локации Въпроси и отговори относно лизинг и коли под наем Пътна помощ Вашето мнение Политика за бисквитки Оперативни програми

© Europcar Bulgaria 2024