РазширеноТърсене

Общи условия

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (ECI)

 

 

  1.       Кой обработва личните ви данни събирани чрез този уебсайт?

 

 

Евроренталс ООД със седалище и адрес на управление бул. Цариградско шосе 144, 1138  София отговаря за обработката на вашите лични данни (т.е. всяка информация, която би ни позволила да ви идентифицираме, пряко или косвено), събирани чрез този уебсайт.

 

 

      2. За какви цели EC събира вашите лични данни?

 

ЕС обработва лични данни, които доброволно предоставяте на Europcar чрез този уебсайт за следните цели:

        а)  вашата регистрация като член на Europcar, създаване на вашия профил и предоставяне на ID номер.

Това обработване е необходимо, за да ви идентифицираме и да можем да подготвим по-лесно бъдещи резервации/договори за наем с Europcar.

        б) вашата резервация:

      i. да потвърдим и гарантираме резервацията ви;

     ii. да правите промени или да анулирате резервацията си;

    iii. да обменяме информация с вас във връзка с резервацията ви (напр. да ви предоставим информация за резервацията ви, да ви изпратим напомняне преди наемане/връщане , да отговорим на вашите въпроси или предложения);

    iv. да управлявате фактурите си, ако решите да платите предварително и да се справите с всякакви просрочени плащания;

    v. да управлявате евентуални претенции.

Това обработване е необходимо за управлението на вашата резервация и подготовката на договора за наем с Europcar.

 

        в) В случай, че решите да предплатите, плащането за продуктите/услугите на EC

Това обработване е необходимо за извършане на покупка на продукти/услуги. Europcar може да запази информация за вашата кредитна карта само при изрично ваше съгласие, за да улесни бъдещите ви плащания.

        г) подобряване на продуктите/услугите на Europcar въз основа на клиентски проучвания, в които сте участвали.

Тази обработка цели по-доброто разбиране на потребностите на клиентите на Europcar и предлагане на персонализирани функции за подобряване вашия опит  тези продукти/услуги.

        д) оперирането на онлайн чат, за да ви окажем предварително съдействие онлайн

Тази обработка цели да създаде по-тясна връзка с вас, като отговаряме по-бързо на вашите запитвания и е основана на легитмния интерес на Europcar.

        е) промоционални и маркетингови дейности, и по-точно:

                i. изпращането на email и  SMS нотификации за специални предложения;

                ii. запазване на история на вашите наеми, за да ви предлагаме предпочитани продукти/услуги при правене на нови резервации/наеми

                iii. запазване на история на вашите наеми

-          Да ви изпращаме рекламни съобщения;

-          Да ви изпращаме специални промоции и/или

-          Да може да се възползвате от специални предложения;

в зависимост от обема, сумата, честотата на поръчките, продължителността на вашите наеми и дейността ви на нашия уебсайт (напр. брой посещения);

                iv. да ви изпращаме имейли за резервации, които не сте завършили или да ви изпратим оферта за ваше запитване;

                v. за управление на програма за лоялност и вашата клиентска карта;

                vi. организиране на промоционални игри/състезания;

                vii. управление и актуализиране на базата данни на клиентите на Europar;

                viii. публикуване на вашите оцнки относно продукти/услуги на Europcar.

 

Дейности за директни маркетингови цели, т.е. всяко търговско послание от Europcar, целящо да популяризира продуктите/услугите на Europcar, подлежи на вашето изрично съгласие.

По изключение, ако вече сте клиент на Europcar и съобщението се отнася до продукти/услуги, подобни на тези които вече сте закупили, обработката целяща популяризирането на тези продукти/услуги няма да се основава на Вашето съгласие, а на “законен интерес” на Europcar.

В допълнение, Europcar използва уебсайтове на трети страни като социални мрежи, за да показва насочена реклама на която може да бъдете изложени, когато посещавате тези уебсайтове.

Обработката на данни целяща да популяризира нашите продукти/услуги, се основава на „законен интерес” на Europcar.

Тези реклами се показват от и са под контрола на трета страна, която управлява съответния уебсайт. Освен това, Europcar няма пряк достъп до вашата лична информация. Може да упражните правото си за защита на личните данни, включително правото си да възразите срещу такава обработка директно с третата страна, която управлява конкретния уебсайт на който се показва целевата реклама. Препоръчваме ви да прегледате Политиката за поеврителност и Политика за бисквитките на тези трети страни, за да разберете по-подробно правилата приложими при тези целеви рекламни кампании и адекватните процеси за упражняване на вашите права.

 

         ж) управление на глоби и по-конкретно:

                i. да предадем на съптветните власти самоличноста на водача (или потенциалния шофьор);

                ii. да изпълним условията/процедурите по събиране на глоби, на които Europcar може да бъде предмет.

Тези действия са изискуеми по закон.

Искове чрез социални мрежи и защита репутацията на Europcar.

 

          з) управление и актуализиране на списъка с клиенти под наблюдение, представящи определени договорни рискове въз основа на:

                i. плащания довели до съдебни производства;

                ii. автомобилни произшествия или повтаряеми вреди, причинени от клиенти на Europcar;

                iii. произшествия или щети, причинени доброволно от клиенти на Europcar;

                iv. използването на автомобили на Europcar в нарушение на Общите ни условия.

Тази обработка е насочена към намаляване на рисковете към които Europcar е изложена при изпълнение на договорите за наем и се основава на „законен интерес” на ECI като ръководител на групата/мрежата на Europcar. Ако се появите в списъка за наблюдение на Europcar, заявката ви за резервация/отдаване под наем ще бъде отхвърлена. В зависимост от случая ще имате възможност да оспорите такова решение като се свържете с ECI или местния представител на Europcar, където желаете да наемете.

За ваша пълна информация Europcar извършва определена обработка на вашата лична информация чрез „бисквитки” и други тракери, събирани всеки път когато посетите уебсайта на Europcar. Тази обработка се управлява от Политиката за бисквитки на Europcar, които ви препоръчваме да прегледате. Можете да приемете или да отхвърлите тези „бисквитки” и други маркери, като следвате инструкциите предоставени Политиката за бисквитки на Europcar.

 


        3.       Кои са получателите на личните данни, които събираме?


3.1 Категории получатели

Вашите лични данни ще бъдат оповестени ако е необходимо/уместно до/за:

                а) оторизирания персонал на ECI,оторозирания персонал от франчайз мрежата на Europcar, както и агенти/посредници назначени от Europcar за целите описани в настоящата политика за поверителност;

                б) доставчици на IT услуги от трети страни за технически цели, за да спомогнат на Europcar да ви предостави достъп до този уебсайт и до продукти/услуги на Europcar. Основните доставчици на IT услуги са:

                i. Cap Gemini, за разработка и поддръжка на бизнес приложения;

                ii. Sopra Steria, за поддръжка на центрове за данни и услуги за поддръжка на потребители;

                iii. Unisys, за внедряване и поддръжка на хардуер;

                iv. Sales Force, за маркетингови услуги;

                v. Google Inc., по специално за хостинг услуги и бизнес апликации

 

                в) информация, обработвана за плащане на глоби;

                г) по отношение на информацията обработвана за целите на управлението и актуализирането на списъка с клиенти под наблюдение представляващи определени рискове за отдаваните автомобили и офисите на наемане;

                д) маркетингови агенции за подготовка и провеждане на маркетингови кампании;

                е) външни консултанти за различни цели в хода на бизнес дейностите на Europcar.

Europcar също така може да оповести вашите лични данни до степента изисквана от закона и/или от компетентните органи.

 

3.2   Международни трансфери

 

В случай че е необходимо за предоставените услуги на Europcar, Europcar ще прехвърли вашите лични данни извън ЕС на посочените трети страни по-горе до степента необходима за целите по-горе.

В зависимост от случая някои получатели може да се намират в държави, които са признати от Европейската комисия за осигуряване на адекватно ниво за защита на данните или в страни, които не са признати като такива осигуряващи адекватно ниво. Във всеки един случай Europcar е въвела подходящи предпазни мерки за защита на личните ви данни в съотвествие с Регламент на ЕС № 2016/679.

За да намерите повече информация за страните, в които могат да бъдат прехвърлени вашите лични данни и тяхното ниво на защита от Europcar, моля кликнете тук.

За да получите повече информация за прехвърлянето на личните ви данни извън Европейския Съюз, моля направете справка с конатктите предоставени в края на тези правила.

 

 

        4.       За какъв период EC ще запази личните ви данни?


Вашите лични данни се запазват за различен период от време, в зависимост от целите на обработката:

 

                                 Цел                                                                      Период

▪          Вашата регистрация като клиент на Europcar, създаване на вашия акаунт и предоставянето на клиентски номер

▪          Вашата резервация

 

За времето на търговските взаимоотношения

 

Въпреки това, информацията която може да окаже право или договор за наем или която трябва да бъде запазена в съответсвие със законовите изисквания, може да бъде предмет на междинна политика за архивиране за период от време, който не надвишава времето, необходимо за целите за които се съхранява в съответсвтие с приложимите законови разпоредби
▪          Плащание – информация за платежни средства

До ефективно завършване на плащането.

Въпреки това, информацията за разплащателната карта (с изключение на визуалната криптограма):

▪          с която може да се докаже плащането (т.е. номер на картата и валидност), е предмет на междинна политика за архивиране за период от 13 месеца след датата на плащане за кредитни карти и 15 месеца за дебитни карти, която ще се използва само в случай, че трансакцията е оспорена;

▪          може да бъде запазена за по-дълъг период от време при условие, че изрично сте съгласни, за да се улеснят бъдещи плащания.

Във всеки случай когато валидността на картата изтече, информацията за нея ще бъде изтрита.

▪          Промоционални и маркетингови дейности

▪          За клиенти на Europcar, 3 години след края на връзката с Europcar.

▪          За потенциални клиенти – които не са клиенти на Europcar – 3 години от събирането на вашата лична информация или от последната заявка за информация, която сте направили
▪          Бисквитки▪          Моля проверете Политиката за бисквитки
▪          За работата на онлайн чата на Europcar3 години след края на връзката с Europcar.
▪          Подобряване на услугите на Europcar в зависимост от вашите предпочитания3 години след края на връзката с Europcar.
▪          Заплащане на глоби

За времето, необходимо за идентифициране на водача (или потенциалния водач), който е отговорен за нарушението, довело до глобата, което не може да надвишава 45 дни след получаване на глобата.

Запитванията извършени от съответните органи/власти, включително лична информация се заличават след като тези запитвания са обработени от Europcar.

▪          Управление и актуализиране на списъка с клиенти под наблюдение, които предпоставят определени рискове по договора, а именно:            

      

        i.  Плащания довели до съдебни производства             

       ii. автомобилни произшествия или повтаряеми вреди, причинени от клиенти на Europcar           

       iii. произшествия или щети, причинени доброволно от клиенти на Europcar

3 години от проявата на съответното събитие
       iv. използването на автомобили на Europcar в нарушение на Общите ни условия5 години от проявата на събитието

 

 

 

 


        5.       Какви права може да упражните по отношение на обработката на личните ви данни?

 

 

По всяко време може да преглеждате и/или актуализирате профила си, който включва информация за регистрацията ви като член, информация за водача и информация за предпочитани автомобили, като използвате връзката „Моят Europcar”на заглавната страница на уебсайта. Имате възможност да променяте паролата, таен въпрос, да актуализирате или коригирате телефонен номер, адрес, имейл и информация за шофьорската си книжка и да актуализирате предпочитанията за автомобили, покрития, начин на плащане и участие в програми за чести пътувания.

Съгласно регламент на ЕС № 2016/679 може също така да упражните следните права:

а) Право на достъп – правото да получите потвърждение дали вашите лични данни се обработват от ECI, и ако е така, да имате достъп до тези данни и да получите допълнителна информация за естеството на обработката им[1];

б) Право на коригиране – правото да коригирате неточни лични данни или да допълните липсващи такива, включително чрез предоставяне на допълнително изявление;

в) Право на „заличаване” (или т. нар. „право да бъдеш забравен”) – правото да може напълно да изтриете личните си данни при определени обстоятелства[2]; право да възразите – по всяко време имате правото да възразите срещу обработването на личнитте ви данни, за да предотвратите възможността ECI да продължи да извършва такава обработка:

i. където вашите данни се обработват за маркетингови цели;

ii. където вашите лични данни се обработват въз основа на „правния интерес” на ECI. В този случай вашето искане ще бъде удовлетворено само ако предоставите на ECI описание на конкретната ситуация, легитимирайки вашето искане и освен ако ECI не може да докаже наличието на преимуществени основателни твърдения в конкретната ситуация.

 

г) Право да оттеглите вашето съгласие – когато обработването на личните ви данни се основава на вашето съгласие, правото да оттеглите това ваше съгласие по всяко едно време и да предотвратите възможността ECI да продължи да извършва такава обработка.

 

д) Право на преносимост на данни – когато обработването на вашите лични данни се основава на вашето съгласие             и се извършва по автоматизирани начини, правото да получите предоставените на ECI лични данни в Excel[3] таблица и да предадете тези данни на определена трета страна.

 

е) Право на починало лице – право да определите насоките относно обработването на личните ви данни след смъртта ви.

 

Ако желаете да упражните което и да е от тези права, моля свържете се с dpo@europcar.bg , както е посочено по-долу в раздел 6[4].

За да осигурим сигурността ви, ще предприемем разумни стъпки, за да проверим самоличността ви, преди да предоставим достъп или да направим корекции.

 

Съгласно чл.77 от Регламента на ЕС № 2016/679, може да подадете жалба относно обработката на личните ви данни до органа, който регулира защитата на личните данни във вашата страна, ако считате че обработката на вашите лични данни е в нарушение на регламента на ЕС № 2016/679.

 

         6.       С кого да се свържете ако имате въпрос относно обработката на вашите лични данни?


В зависимост от целта на заявката ви, ще намерите по-долу:

а) за да упражните вашите права (на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване и т.н.), може да използвате онлайн формуляра тук и се свържете с:

 

Europcar Bulgaria

Евроренталс ООД

бул. Цариградско Шосе, 144

1138 София

България

dpo@europcar.bg

 

б) за общи въпроси относно обработката на личните ви данни от ECI: eis-dpo@eurocpar.com

        


        7.       Как ECI защитава вашите лични данни?

 

 

ECI се ангажира да защитава информацията, която събира чрез този уебсайт.

По-специално ECI използва подходящи физически, тенически и организационни мерки за сигурност, целящи да предотвратят неразрешено или незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на вашите лични данни.

Системите на ECI са конфигурирани с криптиране на данни или технологии за кодиране и стандартни защитни стени. Когато изпращате лични данни на сайт на ECI по интернет, вашите данни са защитени от технологията TLS (“Transport Layer Security”), за да се осигури безопасно предаване.

Всяка трансакция с кредитна карта, която осъществявате на сайт на ECI се извършва чрез Secure Server технологията. Тази технология по-специално:

а) уверява браузъра, че данните ви се изпращат на правилния компютърен сървър и този сървър е защитен;

б) кодира данните, така че да не може да прочетат от никой друг освен от защитения сървър;

в) проверява данните, които са били прехвърлени за да се увери, че не са компроментирани

 


        8.       Какви правила се прилагат при обработка на личните ви данни, когато кликвате върху връзки на уебсайта на ECI, пренасочвайки към уебсайтове на партньори на ECI или други уебсайтове?


На този сайт може да намерите различни връзки към уебсайтове на партньори на ECI или други уебсайтове на трети страни (например за туристически услуги).  ECI желае да обърне внимание на факта, че тази Политика за поверителност не се прилага при обработка на вашите лични данни извършени от наши партньори или трети страни когато посещавате съответните убсайтове и че ECI не носи отговорност за това обработване. Препоръчваме ви да прегледате Политиката за поверителност на тези партньори и трети страни, за да разберете по-подробно правилата приложими при обработване на личните ви данни от същите.

 


        9.       Промени в тази Политика за поверителност


Тази Политика за поверителност е публикувана на 25 Май 2018. В случай на промени в тази Политика за поверителност, същите ще бъдат публикувани на тази уеб страница.

В случай, че така промяна ще повлияе съществено на обработката извършвана въз основа на вашето съгласие, ECI ще се свърже с вас, за да получи ново съгласие от ваша страна.[1] По отношение на целите на обработката, категориите на съответните лични данни, категориите получатели, дали тези данни са прехвърляни към трети страни и въведените подходящи предпазни мерки (ако има такива), периодът на съхранение, наличието на автоматизирани решения за вземане на решения въз основа на тези данни, правото да се подаде жалба до съответния орган за защита на личните данни, наличието на други права на субектите на данните (коригиране, изтриване, ограничаване).

[2] Където (i) данните не са вече необходими във връзка с целите за които се обработват, (ii) оттегляте вашето съгласие и няма друго правно основание за обработката им, (iii) възразявате срещу обработката на вашите лични данни и няма преимуществени основателни прични, (iv) е доказано, че вашите лични данни са били незаконно обработени, за да се зпази правно задължение.

[3] Или всеки друг често използван и машинно четен формат.

[4] Държавата в която трайно пребивавате, работите или мястото на предполагаемото нарушение.

 
Принтирай

За Резервации + 359 (0)700 18 688

За вашата резервация
Бизнес център
Europcar Mobility Group
Автомобили за продажба
Правна информация
Контакти

Същото смарт приложение. Повече мобилност.

Свалете Europcar мобилното приложение за iPhone, iPad и Android сега!

За нас Карта на сайта Локации Въпроси и отговори относно лизинг и коли под наем Пътна помощ Вашето мнение Политика за бисквитки Оперативни програми

© Europcar Bulgaria 2024