РазширеноТърсене

Общи условия

 

“Privilege” програма за лоялни клиенти - Общи условия

Тези общи правила за програмата за лоялни клиенти "Privilege" са в сила от 15.02.2018 като добавка към Общите условия за наемане на превозни средства на Europcar и политиката за застраховки и покрития. 

1. Дефиниции

Шофьор: клиентът, който е участник в програмата.
 
Europcar ID (също наречено Driver ID) Europcar ID е персоналният идентификационен номер, даден на шофьора при наемане на автомобила или при създаване на клиентски профил в сайта. За да се сдобие с персонален идентификационен номер, клиентът трябва да се съгласи с общите условия на Europcar, както и с политиката за лични данни, попълвайки следните данни:
- Име - Фамилия - e-mail адрес - пощенски код и пълен адрес - телефонен номер - дата и място на раждане - детайли на шофьорската книжка
Този Europcar ID номер трябва да бъде използван всеки път при резервиране или наемане на автомобила, за да се получават кредити за всички придобивки от програмата за лоялност. 
 
Membership ID е същия идентификационен номер като Europcar ID номерът, който е нужен, за да се получават кредити и награди от Privilege програмата. 
Списък със всички офиси, където можете да вземете или върнете автомобил можете да намерите тук:
https://www.europcar.com/location 
 
Програмата за лоялност не е достъпна в Канада, Китай, Куба, Япония и САЩ, но може да бъде използвана заедно с други партньорски програми като Europcar Airline или Hotel Partner програмите, което означава, че членовете на програмата могат да получават Privilege кредити и точки за партньорски програми/мили за същия наем.
 
 
Събитие: означава автоматизирания ред за покачване на ниво, понижаване или подновяване в  Club, Executive, Elite и Elite VIP ниво на програмата.
 
Страни: разграничават Europcar и шофьора
 
Privilege карта: означава Privilege ID карта или Privilege Charge карта, пластика или във виртуален вариант, която дава възможност на участникът в Privilege програмата да добавя Privilege кредити и облаги, според своя статус в програмата. При всяка промяна в статуса, клиентът получава нова Privilege карта. 
 
Payment ID: е приетият начин на плащане от страна на Privilege участникът, като детайлите за плащането задължително ще се появят във формулярът за плащане, от където ще се удържат всички разходи, свързани с наемането на автомобили в Privilege програмата. Валидни начини за плащане могат да бъдат какво валидна Privilege Charge карта, така и валидна банкова карта, както е определено в общите условия на Europcar.
 
Privilege ID карта: е карта на името на участника в Privilege програмата, изпратена му по имейл по време на регистрацията или по пощата до три седмици след регистрирането му в програмата, ако не е добавил виртуална карта. The Privilege ID картата, пластика или виртуална, не може да се използва за плащане.
 
Privilege Charge карта: е Privilege членска карта, предоставена от Europcar на работниците от една компания, възползваща се от Europcar бизнес акаунт и е персонализирана с името на компанията и шофьора. Тя може да бъде валидно средство за плащане, като е свързана с бизнес акаунта и акаунта на шофьора.
Ако Privilege клиентът не е добавил своя виртуална карта, ще му бъде изпратена Privilege чардж карта на адреса на седалището на компанията му и според удобрените условия по време на подписване на договора с компанията. Картата се издава и изпраща по пощата само след като компанията на водача изпрати обратно по факс или мейл надлежно попълнен формуляр, подписан и подпечатан, до централния офис на Europcar (адресът на Europcar, посочен във формуляра).
 
Privilege точки: са точките (или кредити), които определят статуса на участника в Privilege програмата. Точките се генерират едновременно от броя на наемите, както и от дните на наемане на участника в програмата за посочен период от време. Една точка е еквивалентна на един наем или на един наемен ден. Точките не могат да бъдат начин на плащане или да се преобразуват в пари. 
Privilege точките могат да бъдат проследени онлайн в секцията My Europcar на сайтът на Europcar до една седмица след края на наема, ако той се е състоял в Австралия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Нова Зеландия, Португалия, Испания, Швейцария и Великобритания и 6 седмици след приключване на наема във всички останали държави, които са част от мрежата на Europcar.
Ако по някаква причина плащането за наема не е напраено, точките за него ще бъдат начислени тогава, когато се получи плащането. Europcar може да предоставя допълнителни точки на членовете на програмата по време на различни промоции.
 
Privilege участници:са всички клиенти, които са включени в Privilege програмата. Участниците могат да печелят точки от програмата само за краткосрочни наеми. Наеми с продължителност над 22 дни ще се зачитат и ще носят точки, еквивалентни на точки за наем от 21 дни.
 
Privilege награди са всички облаги, от които участникът в програмата може да се възползва в следствие на получените от програмата точки. Наградите зависят от нивото на участникът в програмата.
 
Privilege точки за награди: са точките, които се начисляват, за да се възползвате от наградите в Privilege програмата. Те се генерират от номера на наемите, участващи в програмата. Фосмата за записване за участие в програмата е достъпна на сайтовете на Europcar. Преди да се запише в програмата, шофьорът трябва да се съгласи с Общите правила, според които тя се провежда.
 
Публични тарифи:
Публичните тарифи включват
 
• всяка тарифа за резервация, в която няма включена отстъпка и е направена директно през сайтът на Europcar или кол център 
• всяка тарифа за резерация, направена през партньорски микросайт (специален уебсайт, достъпен чрез уебсайт на клиента и който дава възможност на клиентите да резервират и управляват своите наеми).
• временни намаления, публикувани като банери на сайтовете на Europcar 
 
Публичните тарифи не включват:
 
• тарифи, достъпни на външни сайтове или индиректни източници на резервации
• договорени корпоративни цени и отстъпки
• промоционални тарифи
 
Priority: Priority услугата е възможността за експресно взимане на автомобила, като договорът за наем е изготвен предварително с информацията от потребителският профил на клиента, за да се спести време по време на наемане. 
Master Rental Agreement (MRA): този тип договорни отношения позволяват на клиентът на Privilege програмата да наеме автомобила, без да е нужно на място да подписва договора (освен в случаите, когато това е изрично забранено от местното законодателство, като в ЮАР, Португалия и т.н.). За да може да се възполва от услугата, клиентът трябва предварително да е попълнил в своя Privilege профил личните данни, нужни за да могат да се правят плащания и да се е съгласил, че ще бъде таксуван за всички разходи, произтичащи от наемът му.
 
Програма: е програмата за лоялни клиенти, която е приложима само за марката Europcar.
 
Privilege Статус или Ниво: това е нивото, което участникът в Privilege програмата е достигнал и е пропорционално на неговите/нейните Privilege кредити. Има четиси статуса/нива, според които клиентът може да се възползва от специални оферти:
• Privilege Club (първо ниво), до 9 направени наема или до 39 наемни дни в рамките на 24 месеца от започване на програмата 
• Privilege Executive (ниво на често пътуващ), 10-24 направени наема или 40-84 наемни дни в рамките на 24 месеца от започване на програмата
• Privilege Elite (ниво на много често пътуващ), 25-40 направени наема или 85-129 наемни дни в рамките на 24 месеца от започване на програмата
• Privilege Elite VIP (ниво на най-често пътуващ), 40+ наема или 130+ наемни дни в рамките на 24 месеца от започване на програмата.
• Статусът, който се зачита в акаунта е нивото, което е достигнато преди момента на взимане на автомобила.
 
Участващ Ден: е всеки наемен ден, който участва в Privilege програмата. Наем от един ден се зачита както за един наем, така и увеличава броят на дните в програмата. Дните, обожначени с 0 са наемни дни, направени по други тарифи, които не участват в програмата за лоялност.
 
Участващи Тарифи за Статус и Privilege награди: са всички тарифи, които позволяват на учасниците в Privilege програмата да печелят кредити и да покачват нивото си в програмата. Всички тарифи и дни могат да бъдат зачетени, с изключение на следните, от които не могат да се печелят Privilege кредити:

Код тарифа

Име тарифа

Код тарифа

Име тарифа

AAGB

A.A. MEMBERSHIP PROGRAME

FR**

ANY FREE RENTAL PRODUCT

ADAA

ADAC DAILY RATES

NPOO

NON POOL VEHICLES

ADAB

ADAC WEEKEND RATES

RE**

ANY CAR REPLACEMENT PRODUCT

ADAC

ADAC HOLIDAY RATES

FSI1

CAR REPLACEMENT OTHER 1

BIKE

MOTORCYCLE RENTALS

FSI2

CAR REPLACEMENT OTHER 2

CHFD

CHAUFFEUR DRIVE

FRWL

OTHER CAR REPLACEMENT

EUSI

US SPECIAL INTERMEDIARIES

SHOW

NO SHOW RENTALS

FDEZ

EASYJET

TO**

ANY TOUR OPERATOR PRODUCT

FDFR

RYANAIR

USFS

US FORCE SHORT TERM RATE

FDJE

JERSEY EUROPEAN

USST

N. AMERICAN MEDIUM TERM RATE

 Всички наеми, направени по тези тарифи не могат да начисляват кредити и да участват в Privilege програмата. Членовете на Privilege програмата могат да се възползват от всички останали преимущества на програмата по време на тези наеми. 

Участващи тарифи за Privilege статус и Privilege награди: са всички участващи наеми, без значение дали са направени на публична или корпоративна тарифа, които позволяват на участникът в Privilege програмата да минава на следващо ниво и да печели Privilege награди. Наеми, които се застъпват не могат да участват в програмата. Не може да бъде спечелен безплатен уикенд при подновяване на Privilege статуса или при минаване на по-ниско ниво. 
 
Период на валидност на нивата в пограмата: това е периодът, през който участникът в Privilege програмата може да се възползва от наградите, според нивото си. Периодът е 24 месеца от започване на програмата, подновяването на членство или понижаване на нивото и изтича на същата дата след 2 години. в случай на подновяване или понижаване на нивото, Privilege кредитите се нулират на края на периода за валидност на това ниво.
 
Автомобил: това е всяка лека кола, ван или камион, нает от клиента от Europcar.
 
Уебсайт: https://www.europcar.com

2. Представяне на програмата за лоялност Europcar Privilege

Програмата е безплатна и се предлага от Europcar с цел да награди своите клиенти за тяхната лоялност, пропорционално на това колко често наемат автомобили. Всички участници в програмата могат да се възползват от преимуществата на услугата ePriority навсякъде, където тя е достъпна, след като са попълнили данните в своя потребителски профил за предпочитаните начини на плащане, както и за предпочитаните застрахователни пакети, като могат да променят своите желания отделно за всяка резервация. Участниците в програмата събират Privilege кредити, за да могат да постигат различните нива и свързаните с тях награди. Пълна информация за програмата е достъпна на Loyalty Program секцията на уебсайта.
 
Програмата е валидна само за Europcar и за резервации, направени директно с Europcar.

3. Условия за членство и процес на записване за участие

За да може да се включи в програмата и да получи Privilege чардж карта, шофьорът трябва:
• да е на поне 21 години (или повече в някои страни, моля проверете условията за наем на автомобил в конкретната страна)
• да има валидна шофьорска книжка
• да има Europcar ID
• да избере опцията за получаване на "Privilege ID карта"
• да попълни онлайн формата за участие в Privilege програмата и да подпише договор за участие по време на първият си наем в офис на Europcar
• да потвърди, че приема и се съгласява с правилата за участие в програмата за лоялност Privilege
 
След изпълнението на тези условия, ще получите мейл с потвърдение за участие от Europcar на предоставеният от Вас имейл адрес. 
 
Формата за записване в програмата е достъпна на директните сайтове на Europcar, секция Loyalty Programs. Адреси на уебсайтовете можете да намерите на www.europcar.com.
 
Участниците в програмата не могат да се включват в други програми за лоялни клиенти на Europcar, без значение от локацията, както и да се възползват от карти за намаление или други членски карти.
 
Програмата не може да се използва в комбинация с други програми на Europcar като например Funway, Autoliberté. Всяко записване за участие в друга програма ще анулира участието в Privilege програмата.
 
Програмата може да се комбинира с програмите на Europcar за често пътуващи, като участниците могат едновременно да печелят Privilege кредити и мили/точки от програмата за често пътуващи за един и същ наем.

4. Privilege карти

Когато се присъедини към програмата за първи път, участникът се квалифицира за началното ниво на програмата, което е Privilege Club.
Всеки участник в програмата ще получи една поименна карта, която не може да бъде преотстъпвана на трети лица. Картата може да е пластика или виртуална и съдържа следната информация:
 
• Неговото/нейното ниво в програмата;
• Датата на валидност на картата и датата, на която Privilege Company Charge картата е издадена;
• името на компанията, ако е корпоративен клиент
• номерът на корпоративният договор, към който принадлежи
• Privilege Charge картата се вписва (ако е приложимо) с бизнес акаунта по време на регистрация, ако се наложи смяна на статуса по време на участие в програмата, участникът ще получи имейл от Europcar за регистрация на новия статус. Чрез този имейл ще може да добави виртуалната карта към телефнът си, като в този случай не се изпраща пластика по пощата.
 
За да може да се възползва от всички облаги на програмата, е нужно предварително да се пварят резервациите за наем на автомобил. Участникът в програмата трябва впише своят Europcar ID номер по време на логване в системата или по време на правене на резервацията през мобилното си приложение. В някои локации е нужно да се представи Privilege картата по време на взимане на автомобила.

5. Обслужване с приоритет

5.1 "Priority Service"
Участниците в Privilege програмата могат да се възползват от по-бърза процедура по време на наемането на автомобили "Priority Service"
 
Участниците могат да се възползват от обслужването с приоритет ако предварително са попълнили предпочитаният начин на плащане по време на резервиране или в профила си чрез опцията за онлайн чекиране или ако притежават Privilege charge карта и записани предпочитани пакети застраховки в профила си, свързан с Privilege Charge картата.
 
В тези случаи обслужването с приоритет дава достъп до Master Rental Agreement, като всички договори са предварително подготвени и принтирани в офисът на Europcar, а в ключовите локации има специални места за изчакване или гишета.
 
5.1.1 Процес на наемане
Всички наеми, осъществени чрез облужването с приоритет са обект на общите условия за наем на автомобил на конкретната страна на наемане и всички прилежащи правила.
 
За да може да се възползва от обслужването с приоритет, участникът в програмата трябва да направи своята резервация не по-късно от 2 часа преди часът на наемане на автомобила.
 
В някои Europcar локации участникът в програмата може да получи ключовете на автомобила от пощенска кутия за самообслужване (това позволява на шофьорът да получи всички документи за наема от автоматизиран киоск, след като въведе своя Europcar ID номер и веднага след това да се отправи към паркинга, от където да вземе автомобила си).
 
5.1.2 Условия за плащане
При попълване на формата за участие в Privilege програмата с приоритетно обслужване и всички детайли за плащане, участникът в програмата се съгласява да бъде таксуван за всички разходи, свързани с наемът на автомобил, дори и без да е подписал договора за наемане на автомобила, освен ако това не е изрично забранено от законите в конкретната страна на наемане.
 
Ако участникът в програмата попълни формата без опцията за приоритетно обслужване или без детайли за начинът на плащане, ще му бъде предлагано онлайн чекиране само ако е приложимо в случая или може да въвежда детайлите за плащане при всяка резервация.
 
Ако участникът избере опцията за плащане онлайн, сумата на наема ще бъде таксувана от неговото Payment ID, а ако има допълнителни таксувания те ще бъдат направени по време на връщане на автомобила. Когато участникът избере "плащане на място", въведената кредитна карта ще бъде автоматично таксувана за наема на автомобила по време на връщане, без да е нужно картата да бъде представена на място. Ако са въведени няколо начина на плащане в профила или формата за участие в програмата, ще бъде избирана първата записана банкова или чардж карта (ако е приложимо).
 
5.2 Privilege облаги
Когато се запише за участие, участникът може да получава информация за получените награди по имейл или смс. 
 
От време на време участниците получават сезонни оферти заедно с информацията за получените награди. Можете да се отпишете от тази информация по всяко време чрез линкът, достъпен в мейла.
 
5.2.1. Всички нива на участници в програмата
Тези правила важат за всички участници, без значение от достигнатото ниво
 
• Корпоративните клиенти могат да се възползват от фирмените им тарифи, които не могат да се комбинират с промоционалните тарифи на програмата. 
• Гарантирана резервация: за всички нива в Privilege програмата резервираният автомобил се пази до края на работния ден или до 12ч на обяд на следващия ден, ако станцията работи денонощно.
• 24/7 достъп до клиентският ви Privilege акаунт: след като се регистрирате през секцията My Europcar на сайта 
• Преференциални цени за нощувка в хотел: 15% отстъпка от публичните цени на хотели Accor 
 
5.2.2. Privilege Клуб
Условия за класиране в ниво Privilege клуб:
 
Всички нови участници в пеограмата се класират в това нито веднага след записването им. Те автоматично биват прихвърлен в следващото ниво Privilege Executive докато не направят 10 наема или до 40 наемни дни по време на валидността на тяхното членство.
 
Privilege клуб членовете могат да се възползват от:
 
Безплатен уикенд след вашият трети наем: след вашият трети наем в програмата, можете да се възползвате от безплатен уикенд наем на автомобил веднъж на календарна година за максимум 3 дни, като един от тях е събота с клас автомобил CDMR.
Офертата е валидна само веднъж на календарна година, без значение кога е промяната на нивото на участникът в програмата.
За да може да се възползва от безплатен уикенд, участникът трябва да е предоставил валиден имейл адрес.
Офертата за безплатен уикенд ще бъде изпратена на участникът както следва:
• ще получите имейл 2 работи дни след края на третият ви наем на имейлът, попълнен във формулярът за участие в програмата,
• в имейлът има интернет линк, чрез който е достъпен сайтът за резервация на безплатен уикенд, от където можете да направите своята безплатна резервация
 
Следните станции в Беларус не участват в програмата за безплатен уикенд: Автогара Брест (код BQTX01); Автогара Гродно (GNAX01); Автогара Гомел (GMEX01); Автогара Могилев (MVQX01); Автогара Витебск (VTBX01).
 
Когато резервира своят безплатен уикенд, участникът в Privilege програмата трябва да прочете и да се съгласи с правилата за използване на безплатен Privilege уикенд. Резервациите за безплатен уикенд не могат да бъдат променяни, отказвани или да се възвръща стойност.
 
Ваучер с код за 10 € отстъпка след вторият ви наем:
 
Ваучерът за 10 евро отстъпка може да бъде получен след вашият втори наем като участник в програмата. Той е достъпен само веднъж за календарна година без значение от промяната на нивото в програмата.
 
За да може да се възползва от ваучерът с отстъпка, участникът трябва да е предоставил валиден имейл адрес.
 
Офертата за ваучер с намаление ще бъде изпратена на участникът както следва:
• ще получите имейл 2 работи дни след края на вторият ви наем на имейлът, попълнен във формулярът за участие в програмата,
• в имейлът има код, с който можете да се възползвате от отстъпката
 
5.2.3. Privilege Executive
Условия за класиране в ниво Privilege Executive:
За да се присъедини или да остане в ниво Privilege Executive, участникът в Privilege програмата трябва да е осъществил 10 наема или 40 наемни дни по време на валидността на програмата.
Privilege Executive участниците могат да се възползват от:
• Безплатен уикенд наем, когато се достигнат ниво Executive
 
Членовете на ниво Privilege Executive могат да се възползват от безплатен уикенд наем, като достигнат ниво Executive.
Безплатния уикенд може да включва максимум 3 дни, като единия от тях е Събота
За да се възползват от безплатния уикенд, членовете на клуб Privilege трябва да са предоставили валиден имейл адрес
 
Членът на клуб Privilege Executive ще получи наградата си безплатен уикенд по следния ред:
• ще бъде изпратен имейл 2 работни дни след преминаването в следващо ниво на имейл адресът, вписан по време на регистрация на профила,
• имейлът ще съдържа URL адрес, от който може да се направи резервация на сайта
 
Участникът в програмата трябва да се регистрира, за да може да бъде издаден ваучерът за безплатен уикенд
Безплатният уикенд наем е достъпен само при преминаване на ниво Executive. Не може да се прилага, ако се подновява същото ниво или се понижи от ниво Elite до ниво Executive.
• Безплатен уикенд след третия наем
 
Членовете на ниво Privilege Executive могат също да се възползват от безплатен уикенд след третия наем, след като са достигнали ниво Executive.
 
Безплатния уикенд може да включва максимум 3 дни, като единия от тях е Събота. Безплатният уикенд се полага не повече от веднъж за календарна година, без значение от промените на нивото в програмата.
 
За да се възползват от безплатния уикенд, членовете на клуб Privilege трябва да са предоставили валиден имейл адрес.
 
Членът на Privilege програмата може да се възползва от безплатен уикенд наем по следният ред:
• ще получи имейл 2 дни след края на своя пети наем на адресът, попълнен но време на регистрация,
• имейлът ще съдържа URL адрес, от който може да се направи резервация на сайта или да си издаде електронен ваучер
 
Следните станции в Беларус не участват в програмата за безплатен уикенд: Автогара Брест (код BQTX01); Автогара Гродно (GNAX01); Автогара Гомел (GMEX01); Автогара Могилев (MVQX01); Автогара Витебск (VTBX01).
 
Когато резервира своят безплатен уикенд, участникът в Privilege програмата трябва да прочете и да се съгласи с правилата за използване на безплатен Privilege уикенд. Резервациите за безплатен уикенд не могат да бъдат променяни, отказвани или да се възвръща стойност.
• Ваучер за 20 € след петия наем: купонът може да бъде получен след приключване на петия наем, веднъж на календарна година, без значение от промяната на нивото в програмата. За да може да се възползва от ваучерът, участникът в програмата трябва да е предоставил валиден имейл адрес по време на регистрация.
 
Участникът в Privilege програмата може да получи своя ваучер както следва:
• ще получи имейл 2 дни след приключване на петия си наем на имейл адресът, предоставен по време на регистрация,
• имейлът ще съдържа ваучер, с който може да се възползвате от отстъпката
• По-висок клас кола, в зависимост от наличността: когато е възможно, ще бъде предлаган по-висок клас автомобил без допълнителна такса.
 
Предложението за по-висок клас кола не е съвместимо с безплатните награди на клуб Privilege, не се прилага за наеми над 14 дни, както и за наем на товарни превозни средства.
 
5.2.4. Privilege Elite
Условия за класиране в ниво Privilege Elite:
 
За да се присъедини и да остане в ниво Privilege Elite, участникът в програмата трябва да усъществи 25 наема или 85 дни наемен период за времето на валидност на нивото. 
 
Privilege Elite участниците могат да се възползват от:
• Безплатен уикенд наем, когато достигнат ниво Elite
 
Членовете на ниво Privilege Elite могат да се възползват от безплатен уикенд наем, като достигнат ниво Elite.
Безплатния уикенд може да включва максимум 3 дни, като единия от тях е Събота
 
За да се възползват от безплатния уикенд, членовете на клуб Privilege Elite трябва да са предоставили валиден имейл адрес.
 

Членът на Privilege Elite програмата може да се възползва от безплатен уикенд наем по следният ред:
• ще бъде изпратен имейл 2 работни дни след преминаването в следващо ниво на имейл адресът, вписан по време на регистрация на профила,
• имейлът ще съдържа URL адрес, от който може да се направи резервация на сайта или да си издаде електронен ваучер
 
 
Участникът в програмата трябва да се регистрира, за да може да бъде издаден ваучерът за безплатен уикенд
Безплатният уикенд наем е достъпен само при преминаване на ниво Elite. Не може да се прилага, ако се подновява същото ниво или се понижи от по-високо ниво.
• Безплатен уикенд след третия наем
  
Членовете на ниво Privilege Elite могат също да се възползват от безплатен уикенд след третия наем, след като са достигнали ниво Elite.
 
Безплатния уикенд може да включва максимум 3 дни, като единия от тях е Събота. Безплатният уикенд се полага не повече от веднъж за календарна година, без значение от промените на нивото в програмата.
 
За да се възползват от безплатния уикенд, членовете на клуб Privilege Elite трябва да са предоставили валиден имейл адрес.
 
Членът на Privilege програмата може да се възползва от безплатен уикенд наем по следният ред:
• ще получи имейл 2 дни след края на своя пети наем на адресът, попълнен но време на регистрация,
• имейлът ще съдържа URL адрес, от който може да се направи резервация на сайта или да си издаде електронен ваучер
 
Следните станции в Беларус не участват в програмата за безплатен уикенд: Автогара Брест (код BQTX01); Автогара Гродно (GNAX01); Автогара Гомел (GMEX01); Автогара Могилев (MVQX01); Автогара Витебск (VTBX01).
 
Когато резервира своят безплатен уикенд, участникът в Privilege Elite програмата трябва да прочете и да се съгласи с правилата за използване на безплатен Privilege уикенд. Резервациите за безплатен уикенд не могат да бъдат променяни, отказвани или да се възвръща стойност.
• Ваучер за 30 € след петия наем: купонът може да бъде получен след приключване на петия наем, веднъж на календарна година, без значение от промяната на нивото в програмата. За да може да се възползва от ваучерът, участникът в програмата трябва да е предоставил валиден имейл адрес по време на регистрация.
 
Участникът в Privilege програмата може да получи своя ваучер както следва:
• ще получи имейл 2 дни след приключване на петия си наем на имейл адресът, предоставен по време на регистрация,
• имейлът ще съдържа ваучер, с който може да се възползвате от отстъпката
• По-висок клас кола (два класа), в зависимост от наличността: когато е възможно, ще бъде предлаган по-висок клас автомобил без допълнителна такса.
Предложението за по-висок клас кола не е съвместимо с безплатните награди на клуб Privilege, не се прилага за наеми над 14 дни, както и за наем на товарни превозни средства.
• Безплатен допълнителен шофьор: Членовете на клуб Privilege Elite могат да се възползват от втори допълнителен шофьор без допълнителна такса.
 
5.2.5. Privilege Elite VIP
Условия за класиране в ниво Privilege Elite VIP:
 
За да се присъедини и да остане в ниво Privilege Elite VIP, участникът в програмата трябва да усъществи 40 наема или 130 дни наемен период за времето на валидност на нивото. 
 
Privilege Elite VIP участниците могат да се възползват от:
• Безплатен уикенд наем, когато достигнат ниво Elite VIP
 
Членовете на ниво Privilege Elite VIP могат да се възползват от безплатен уикенд наем, като достигнат ниво Elite VIP.
Безплатния уикенд може да включва максимум 3 дни, като единия от тях е Събота
 
За да се възползват от безплатния уикенд, членовете на клуб Privilege Elite VIP трябва да са предоставили валиден имейл адрес.
 
Членът на Privilege Elite VIP програмата може да се възползва от безплатен уикенд наем по следният ред:
• ще бъде изпратен имейл 2 работни дни след преминаването в следващо ниво на имейл адресът, вписан по време на регистрация на профила,
• имейлът ще съдържа URL адрес, от който може да се направи резервация на сайта или да си издаде електронен ваучер
 
 Участникът в програмата трябва да се регистрира, за да може да бъде издаден ваучерът за безплатен уикенд
Безплатният уикенд наем е достъпен само при преминаване на ниво Elite VIP. Не може да се прилага, ако се подновява същото ниво или се понижи от по-високо ниво.
• Безплатен уикенд след третия наем
  
Членовете на ниво Privilege Elite VIP могат също да се възползват от безплатен уикенд след третия наем, след като са достигнали ниво Elite VIP.
 
Безплатния уикенд може да включва максимум 3 дни, като единия от тях е Събота. Безплатният уикенд се полага не повече от веднъж за календарна година, без значение от промените на нивото в програмата.
 
За да се възползват от безплатния уикенд, членовете на клуб Privilege Elite VIP трябва да са предоставили валиден имейл адрес.
 
Членът на Privilege програмата може да се възползва от безплатен уикенд наем по следният ред:
• ще получи имейл 2 дни след края на своя пети наем на адресът, попълнен но време на регистрация,
• имейлът ще съдържа URL адрес, от който може да се направи резервация на сайта или да си издаде електронен ваучер
 
Следните станции в Беларус не участват в програмата за безплатен уикенд: Автогара Брест (код BQTX01); Автогара Гродно (GNAX01); Автогара Гомел (GMEX01); Автогара Могилев (MVQX01); Автогара Витебск (VTBX01).
 
Когато резервира своят безплатен уикенд, участникът в Privilege Elite VIP програмата трябва да прочете и да се съгласи с правилата за използване на безплатен Privilege уикенд. Резервациите за безплатен уикенд не могат да бъдат променяни, отказвани или да се възвръща стойност.
• Ваучер за 30 € след четвъртия наем: купонът може да бъде получен след приключване на четвъртия наем, веднъж на календарна година, без значение от промяната на нивото в програмата. За да може да се възползва от ваучерът, участникът в програмата трябва да е предоставил валиден имейл адрес по време на регистрация.
 
Участникът в Privilege програмата може да получи своя ваучер както следва:
• ще получи имейл 2 дни след приключване на четвъртия си наем на имейл адресът, предоставен по време на регистрация,
• имейлът ще съдържа ваучер, с който може да се възползвате от отстъпката
• По-висок клас кола (два класа), в зависимост от наличността: когато е възможно, ще бъде предлаган по-висок клас автомобил без допълнителна такса.
Предложението за по-висок клас кола не е съвместимо с безплатните награди на клуб Privilege, не се прилага за наеми над 14 дни, както и за наем на товарни превозни средства.
• Безплатен допълнителен шофьор: Членовете на клуб Privilege Elite VIP могат да се възползват от втори допълнителен шофьор без допълнителна такса.
• Безплатно членство в Priority Pass: Privilege Elite VIP членовете могат да се възползват от безплатно годишно членство в клуб Priority Pass, което им дава достъп до над 700 салона за почивка в летища по целия свят, като първото посещение е безплатно. 
 
Членовете на клуб Privilege Elite VIP ще получат имейл с пълна информация за активирането на своето членство в клуб Priority Pass.
 
Членството в клуб Priority Pass е достъпно само при достигане на ниво Elite VIP. Не важи при подновяване на ниво Eliite VIP.
 
За да може да се възползва от Priority Pass, участникът в програмата трябва да е предсоатвил валиден имейл адрес. 

6. Privilege кредити

Участниците в програмата Privilege преминават от едно ниво на друго, пропорционално на събраните Privilege кредити (или точки).
 
Членовете получават ваучер за безплатен уикенд наем пропорционално на събраните Privilege кредити.
 
След като се запипе за участие в програмата, участникът автоматично става член на клуб Privilege и започва да събира Privilege точки, за да достигне до ниво Privilege Executive, стига по време на резервация да е въвел данните за членството си
 
За да може да събира Privilege кредити, участникът в програмата трябва да бъде основен шофьор и фактурата за наема трябва да бъде на негово име.
 
Членовете на клуб Privilege се класират за ниво Privilege Executive когато достигнат 10 наема или 40 наемни дни по време на валидността на нивото.
 
Членовете на клуб Privilege Executive се класират за ниво Privilege Elite когато достигнат 25 наема или 85 наемни дни по време на валидността на нивото.
 
Членовете на клуб Privilege Elite се класират за ниво Privilege Elite VIP когато достигнат 40 наема или 130 наемни дни по време на валидността на нивото.
 
6.1. Privilege статус / преминаване на по-високо ниво
Всеки участник в програмата преминава на следващо ниво след като достигне нужният брой кредити. Броят кредити може да бъде достигнат или от направен конкретен брой наеми или от достигнат брой наемни дни по време на валидността на нивото. Участникът в програмата може да се възполва от всички облаги на достигнатото ниво до края на неговата валидност. Участникът може да достигне следващото ниво според броя на събраните кредити преди да е изтекъл периодът на валидност на предишното ниво.
 
6.2. Privilege статус / преминаване на по-ниско ниво
Нивото на участникът ще бъде понижено, ако не е получил никакви Privilege точки по време на валидността на нивото или ако не е достигнал нужният брой наеми или наемни дни за участие в това ниво. Участникът в програмата преминава на следващо ниво след като достигне нужният брой кредити. 
 
Участникът в програмата може да бъде понижен в по-ниско ниво по време на валидността на нивото и ще се възползва минимално от привилегиите за нивото.
В случай на повишаване или понижаване на нивото се издава нова членска карта, а на участниците с вируална карта новата се обновява автоматично. Пластиката на картата се получава по пощата 3 седмици след промяната на нивото.
Без да се засягат разпоредбите на член 8 по-долу, членството на участниците в програмата се подновява ако на края на валидността на нивото, участникът изпълнява изискванията за участие в него.
 
6.3. Privilege статус / подновяване на ниво
Членството в програмата се подновява на същото ниво, ако участникът продължава да изпълнява изискванията за оставане в нивото по време на изтичане на неговия период.
 
В случай на подновяване на същото ниво, няма да бъде изпратена нова карта, освен ако участникът не ползва фирмена чардж карта.

7. Отговорност

7.1. Орговорност на участниците в програмата
Със записване за участие в програмата, участникът декларира, че е прочел и разбрал нейните правила и условия. Участникът гарантира, че личните данни, които е предоставил по време на записване, са изчерпателни и верни. Той поема отговорността да уведоми Europcar при промени, включително смяна на адрес, шофьорска книжка или промяна в начина на плащане. Участникът се задължава да уведоми писмено Europcar при обстоятелства, които възпрепятстват наемането на автомобил, както и в случай на загуба или кражба на Privilege картата.
Участникът в програмата се задължава да обезпечи и да предотврати всякакви загуби на Europcar в следствие на кражба, отговорност или разходи, произтичащи от невъзможността му да уведоми незабавно Europcar за смяна в информацията и всяко нарушение или неспазване на общите правила на програмата.
 
7.2. Отговорност на Europcar
Услугата Priority обслужване е достъпна само на локациите на Europcar, където местните закони не забраняват изрично подобен тип облужване. Europcar ще положи най-разумните си търговски усилия, за да предостави на участникът съответната услуга. Europcar не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети в резултат на невъзможност да представи услугата. Ако по някаква причина Europcar не може да предостави Priority облужване, клиентът ще бъде облужен по стандарният ред за наем на автомобили.

8. Прекратяване на участие в програмата

8.1. Прекратяване на участие от участникът
По всяко време участникът може да прекрати своето участие в програмата на официалния уебсайт. Това ще прекрати незабавно участието му и няма да може да се възползва от каквито и да е облаги, свързани с програмата.
 
8.2. Прекратяване от администратор
В случай на неспазване на правилата на програмата, Europcar може да прекрати членството на участникът във всеки един момент без предизвестие.
 
Europcar може да прекрати участието без значение от причината, като изпрати едномесечно предизвестие по пощата или в електронен вариант.
 
Privilege картата е неприкосновена собственост на Europcar и трябва да бъде върната на Europcar при поискване.

9. Искове и известия

9.1. Иск за Privilege кредити
Ако участникът в програмата забележе, че Privilege точките му не са отчетени правилно в клиентският му профил не по-рано от 6 седмици след наема, може да поиска извлечение и изравняване до 6 месеца след края на наема на съотвената Privilege локация.
 
За да предяви иск за кредити, участникът в програмата трябва да влезе на сайта на Europcar в клиентския си профил и да попълни всички задължителни полета на онлайн формата, като например номер на договор, място и дата на наемане, станция на връщане и т.н.
 
За да му се начислят Privilege точки, учасникът трябва да бъде присан като основен шофьор в договора за наем и фактурата за наема да е на негово име.
 
9.2. Разни
Участниците в програмата могат да получат повече информация и да зададат своите въпроси в секцията на сайта “Europcar Privilege Loyalty program”.

10. Използване на лични данни

Със записване за участие в програмата, участниците се съгласяват техните лични данни да бъдат събирани чрез формата за регистрация и да бъдат съхранявани в защитена база данни и да бъдат използвани с цен да се ускори процесът по наемане на автомобил, както и да бъдат уведомявани за получени награди по време на програмата. Например няма да бъде нужно да попълват личните си данни наново за всяка резерваия. Личните данни ще бъдат съхранявани според личният Europcar ID номер на участникът в напълно безопасна среда. Europcar ще има достъп до личната ви информация по време на онлайн резервация или на място, по време на наема. Същата информация ще бъде попълнена предварително в профилът ви онлайн, така че за да направите нова резервация е нужно да впишете само час, място, дата и предпочитания за клас автомобил. Участникът може да преглежда или променя личната си информация по всяко време на секцията My Account на сайта.
 
Europcar може да предоставя лични данни на участниците на някое свое представителство, където политиката за защита на лични данни не е адекватна с единствената цел да се пристъпи към направената заявка от участникът за наем на автомобил.
 
Europcar съхранява лични данни на Privilege участници само докато е нужно и за целите, описани в Политиката за защита на лични данни на Europcar (https://www.europcar.com/security-and-privacy-policy), в съответствие с приложимото законодателство.

11. Промяна на специфичните условия на програмата за лоялни клиенти

Europcar може да променя правилата на Privilege програмата от време на време. Участниците трябва винаги да се допитват до последната версия, достъпна онлайн. Тези изменения се считат за одобрени от участникът в програмата, освен ако той не изпрати писмено известие на Europcar за противното в рамките на един месец след съответното изменение.
 
Europcar може да прекрати програмата за лоялност с минимум 90 дни писмено предизвестие, но във всички случаи участниците в програмата ще могат да се възползват от достигнатите награди до края на изтичане на тяхното членство.

12. Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните не следва да носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на своите задължения в следствие на непредвидени обстоятелства като земетресение, трудови спорове, безредици, правителствени изисквания, решения и / или наредби, отказ на компютърно оборудване, повреди или забавяне на източници, от които се получават данни и трудности при транспортирането.
 
В случай на настъпване на събитие на форсмажорни обстоятелства, Страната, възпрепятствана да изпълни задълженията си, не носи отговорност за такова неизпълнение и полага максимални усилия, за преодолее форсмажорните обстоятелства.

 

Принтирай

За Резервации + 359 (0)700 18 688

За вашата резервация
Бизнес център
Europcar Mobility Group
Автомобили за продажба
Правна информация
Контакти

Същото смарт приложение. Повече мобилност.

Свалете Europcar мобилното приложение за iPhone, iPad и Android сега!

За нас Карта на сайта Локации Въпроси и отговори относно лизинг и коли под наем Пътна помощ Вашето мнение Политика за бисквитки Оперативни програми

© Europcar Bulgaria 2024