T&C

Oбщи условия

 

Изисквания наемателя:

 

Изисква се минимална възраст 20 години и минимален шофьорски стаж от 1 година при сключване на договора за наем. За автомобили от класове E, F, G, H, I и J минималната възраст е 23 години. Наетият автомобил може да бъде управляван само от лица, вписани в договора и упълномощени от Наемодателя.

 

Цени и начин на плащане:

Всички цени са в евро и включват неограничени километри. Приемат се всички Europcar карти и ваучери, Visa, Master card и American Express. Плащания в брой се приемат само при приключване на наема. Депозити в брой не се приемат.

Застраховката „Гражданска Отговорност” е включена в наемната цена и автомобила има покритие според изискванията на българското законодателство.

Отговорност при щета и кражба: Такси намалена отговорност при щета и кражба е включена в наемната цена и ограничава отговорността на наемателя до определена по-ниска сума, наречена „Excess” или “Отговорност”.

Ограничена отговорност при щета или кражба е платима само в случай на щета или кражба на наетия автомобил. Таксата „Ограничена отговорност” е намаляема и варира, както следва: група A – 400.00 евро, група B – 500.00 евро, група C – 600.00 евро, групи D и E – 700.00 евро, групи Fи G – 900.00 евро, групи H и I – 1100.00 евро, група J – 1500.00 евро.

Наемателя може да се освободи от заплащането на такса „Ограничена отговорност”, като заплати допълнителна дневна такса „Super CDW” или “Super THW”. Заплащането на допълнителната такса не освобождава наемателя от задължението да изиска и предостави на Europcar България протокол от КАТ или служебна бележка от Полицията в случай на щета или кражба.

Пълно покритие „Maxi Cover”

Наемателят може допълнително да намали риска си чрез закупуване на Пълно покритие „Maxi Cover”, което включва „Super CDW” или “Super THW”, застраховка "Злополука" и покрива щети на предното стъкло и гумите. Пълно покритие „Maxi Cover” не освобождава наемателя от задължението да получи и предостави на Europcar България протокол или служебна бележка от Пътна Полиция в случай на щета и кражба. Цени за пълно покритие „Maxi Cover”: office@europcar.bg

В следните случаи няма застрахователно покритие и наемателя трябва да заплати щетите в пълен размер: Щетата или кражбата не е съобщена до 12 часа на Europcar България и не е взет протокол или служебна бележка от Пътна Полиция. Щети или загуби на чистачки, антена, емблеми, CD, огледала, счупени прозорци, джанти, тасове, и щети по ходовата част на автомобила. Щети или загуба на части от интериора на автомобила. Всички щети причинени при шофиране извън пътната настилка (маркировка) и при доказано шофиране под въздействие на алкохол или упойващи вещества.

Допълнителни такси и услуги:

Летищна такса: Еднократна такса в размер от 24 евро платима при наемане на автомобила от летищата в страната.

Винетна такса: Начислява се такса от 1,20 евро/ден, но не повече от 12 евро за наемен период.

Такса Допълнителен шофьор: Начислява се такса от 4,00 евро/ден, но не повече от 40 евро за наемен период.

Такса зимно оборудване: Начислява се такса от 3,60 евро/ден, но не повече от 36 евро за наемен период през месеците от 01 Ноември до 31 Март.

Такса извънработно време: Наеми в извън работно време се предлагат при предварителна резервация. Заплаща се 24.00 евро след 21:01 – 23:59 и 06:00 – 08:59 ч. За наеми от 0:00 до 05:59 ч. се заплаща еднократна такса от 36.00 евро.

При загуба на документи, ключове и регистрационна табела се заплаща глоба в размер на 120 евро.

При загуба на панела на радио – CD се заплаща глоба в размер на 180 евро.

Такса при щета: 30.00 Евро се таксуват за всяка причинена щета независимо от приетата „отговорност”, за покриване на административни разходи.

Липсващо гориво: Автомобилът се наема с пълен резервоар и горивото е за сметка на наемателя. Липсващото гориво при връщане на автомобила се таксува на цена на тази на бензиностациите плюс 12.00 Евро Fuel Service Charge.

Доставка / прибиране: Услугата е безплатна в рамките на града и работно време. Извън рамките на града доставка/прибиране е възможно при цена 0.50 евро/км.

Еднопосочни наеми: Еднопосочните наеми в страната и чужбина са възможни само след предварителна резервация и заплащане на допълнителна такса.

Пътуване в чужбина: Пътуванията в чужбина са възможни след направено предварително запитване не по късно от 1 работен ден в офиса на Europcar България и заплащане на допълнителна такса от 48 евро за страни от Европейския съюз и 96 евро за всички останали. Някои страни не са разрешени за пътуване. Повече информация може да получите в офиса на Europcar България или ни пишете на office@europcar.bg

Допълнително оборудване: При запитване може да се предостави:

Детски (бебешки) столчета на цена 5,00 евро/ден, но не повече от 50 евро за наемен период; багажници 5,00 евро/ден, но не повече от 50 евро за наемен период;веиги за сняг 4,00 евро/ден, но не повече от 40 евро за наемен период; навигационна система 8,00 евро/ден, но не повече от 80 евро за наемен период.

Данъци: Всички цени включват 20% ДДС.

 

Пътни такси и глоби:

Наемателят е отговорен за всички фишове, актове и административни санкции възникнали от нарушаване на Закона за движение по пътищата на Р. България и се заплащат единствено от него.

 

Допълнителна информация:

 

Пътни карти: Предлагат се безплатно при наемане на автомобил.

Пътни правила:

Шофирайте от дясната страна. Ограниченията на скоростта са 50 км/ч в градовете, 90 км/ч по пътищата от националната пътна мрежа и 130 км/ч на магистрала. Коланите са задължителни за всички. Децата под 12 годишна възраст не могат да се возят на предната седалка.